Ví da cá sấu gai đại cực lớn. Hàng vip, cá sấu 2 mặt. Trong và ngoài đều cá sấu.
1 2 Bình luận 0 Chia sẻ