Ví cá sấu trắng, gai đuôi 2 mặt trong và ngoài cá sấu. Hàng quá chất.
1 0 Bình luận 0 Chia sẻ